ห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Baphicacanthus cusia Brem. วงศ์ ACANTHACEAE
และมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกห้อมน้อย

ต้นคราม
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Indigo tinctoria L. เป็นพืชในวงศ์ LEGUMINOSAE
พืชทั้งสองชนิดนี้มีความโดดเด่น ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในแง่สรรพคุณทางยา ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยรวบรวมข้อมูลได้ว่า
ต้นห้อมในยาพื้นบ้านล้านนาใช้ ใบ ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ ยาพื้นบ้านใช้รากและใบ ต้มน้ำดื่ม
แก้ไข้
ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ
สำหรับ ต้นคราม
ข้อมูลจากหมอยาพื้นบ้านอีสาน ใช้ทั้งต้น แก้อาการบวมพอง ขับปัสสาวะ
ขับนิ่ว เปลือกใช้แก้พิษงู
แก้พิษดี ขับพยาธิ แก้โลหิตตก แก้บวม ใบช่วยดับพิษ แก้ตัวร้อน
แก้ปวดศีรษะ รากแก้พิษสารหนู

และทั้งห้อมและคราม ถือเป็นยาเย็นนำมาใช้ในการลดไข้ โดยนำต้นสดๆ มาทุบ
พอกกระหม่อมเด็ก
หรือผู้ใหญ่ก็ได้จะช่วยลดไข้ได้ดี แต่ถ้าหาต้นสดไม่ได้ หมอยาพื้นบ้าน
ล้านนาแนะนำให้ใช้ผ้าที่ย้อม
ด้วยห้อมหรือคราม แต่ต้องเป็นการย้อมสีธรรมชาติจริงๆ
ไม่ใช่สารเคมี ผ้าสีครามธรรมชาติผืนนี้
สามารถนำมาชุบน้ำวางที่กระหม่อมช่วยลดไข้ได้ดี
กว่าใช้ผ้าธรรมดาชุบน้ำ และใช้ผ้าม่อฮ่อมชุบน้ำ
ลดการเจ็บปวดจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้

“ฝ้ายย้อมครามและย้อมสีจากธรรมชาติ”

เส้นฝ้าย…เส้นใยแห่งชีวิตฝ้าย เส้นใยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นตัวแทนของเส้นใย
จากธรรมชาติ ที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ของพัฒนาการเครื่องนุ่งห่มที่มีมนุษย์เป็น
ผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นมา ทั้งยังเป็นตัวแทนของกลุ่มชุมชนที่ใช้เครื่องแต่งกาย เป็นสื่อที่
แสดงออกให้เห็นถึงความแตกต่างของชาติพันธ์มนุษย์ เส้นใยธรรมชาตินี้
ปัจจุบันเริ่มกลับมาเป็นที่ต้องการของสังคมอีกอีกครั้งและมีราคาค่อนข้างสูง
ฝ้ายธรรมชาติที่แท้จริง เมื่อนำมาย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ ใบไม้
หรือแม้แต่โคลน ทำให้เกิด ความสวยงาม ที่เป็นธรรมชาติ ชวนให้สบายตา
และที่สำคัญมีความเย็นสบายในหน้าร้อน และอบอุ่น ในหน้าหนาว
ลวดลายที่สวยงามต่างๆ มาจากวิถีชีวิตของชุมชน ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงรากเหง้า
ของสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของผู้คนในขณะนั้น กลิ่นที่ได้จากการย้อมสี
ธรรมชาติทำให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่างจากกลิ่นเคมี เช่น สีฟ้าจากคราม 
สีเขียวจากใบเตย และสีเหลืองจากขมิ้นเป็นต้น

 นอกจากนี้ฝ้ายธรรมชาติ ยังให้ประจุไฟฟ้าลบเรียกว่า Anion แอนไอออน
เป็นคล้ายไวตามินในอากาศหรือ air vitamin ดังนั้น ยิ่งมี Anion มาก ก็ยิ่งทำให้มี
ความสะอาดรอบตัวมาก จึงควรสวมใส่แต่เสื้อผ้าฝ้าย ซึ่งทำให้สบายตัว และไม่ต้องใช้
เครื่องปรับอากาศให้เปลืองพลังงาน

เส้นใยสังเคราะห์เป็นตัวทำลายประจุไฟฟ้าลบ โดยปกติ คนเราจะมีประจุไฟฟ้าลบ
อยู่รอบตัวโดยมาจากการรับประทาน ผักสด ผลไม้ มากๆ
(การรับประทานเนื้อสัตว์มาก ทำให้ประจุไฟฟ้าลบถูกทำลาย)

“เส้นฝ้ายธรรมชาติย้อมครามและย้อมสีจากธรรมชาติ จึงเหมาะกับมนุษย์ที่สุด”

สมุนไพรของเรา ปลูกโดยสมาชิกกลุ่ม “ดอยนํ้าซับ” อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เป็นพันธุ์พื้นบ้าน โดยไม่มีการใช้สารเคมีในลักษณะของ “เกษตรอินทรีย์” เพื่อให้สมุนไพร
และพืชผลในแปลงปลูกปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และเพื่อการส่งออก
การแปรรูปโดยกลุ่มสมาชิกผู้แปรรูป และส่งเข้ากรุงเทพฯ เพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป
ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

 

 

081 304 6304 หรือ 02 939 8167

email : doinumsub48@gmail.com
doinumsub@hotmail.com

https://www.facebook.com/doinumsub